Garantie en retourzendingen

Om recht te hebben op garantie of retourzending is het noodzakelijk dat u de pakbon bewaart, die u ontvangen heeft bij aflevering van het product.

Bij ontvangst van de goederen dient u meteen te controleren of alles in goede staat geleverd is en dit binnen de 24u per e-mail of telefoon te melden als dit niet het geval is.

Indien een product gebreken vertoont die onder de garantie vallen, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met Michiels en ervoor te zorgen dat het product niet verder defect kan gaan.  Verderop staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Producten terugsturen voor bedrijven

Als u na de melding een product wilt terug sturen naar Michiels, dan heeft u van ons altijd een zgn. RMA nummer ontvangen. Dat nummer dient altijd duidelijk aan de buitenkant van de verpakking (op dezelfde zijde als het verzendadres) zichtbaar te zijn.

Een RMA nummer is 14 kalenderdagen geldig en het betreffende product dient binnen die tijd teruggestuurd te worden. Als het niet binnen die periode wordt teruggezonden, nemen we aan dat u heeft afgezien van terugzending en het product (in de huidige staat) wilt houden.


Stuur het product altijd terug in zijn eigen verpakking en met alle onderdelen die er bij zaten. Schrijf er niets op en plak er ook niets op (ook geen plakband). Gebruik altijd een aparte verpakking er omheen om het product te versturen en zorg dat er niets kan beschadigen. Vergeet ook de kopie van de pakbon niet mee te sturen!

LET OP: In geval van meerdere producten dient voor ieder product een apart RMA nummer gebruikt te worden en afzonderlijk teruggestuurd te worden. Dit laatste is ook nodig omdat bij meerdere producten het terugzendadres verschillend kan zijn. Zorg er dus altijd voor dat u het juiste product met het juiste RMA nummer naar het juiste adres stuurt.

Bij ontvangst in ons magazijn, worden alle zendingen gecontroleerd. Indien de zending overeenstemt met hetgeen is afgesproken, dan ontvangt u een creditnota voor de aankoopprijs van het betreffende artikel..

Opgepast, indien een product niet volledig is, het RMA nummer ontbreekt of de zending afwijkt van hetgeen is afgesproken, dan kunnen we deze niet aanvaarden. In geen geval heeft u dan recht op een creditnota.

Contact opname:
Voor het melden van een defect product of voor het aanvragen van een retour, kunt u contact met ons opnemen, via e-mail: webshop@michiels-office.be  In deze e-mail vermeldt u de volgende gegevens:

Naam en adres zoals gebruikt tijdens de bestelling

 • Alleen als u verhuisd bent, ook uw huidige adres
 • E-mail adres en telefoonnummer waar u te bereiken bent
 • Het product dat een gebrek vertoont:

- Naam van het product (zo volledig mogelijk)

- Typenummer en serienummer (indien van toepassing)

- Productnummer zoals vermeld op de pakbon


 • Bestelnummer en datum van de bestelling van het product
 • Vermeld duidelijk wat er defect is en (indien mogelijk) wat er hersteld dient te worden
 • Vertel ook hoe het gebrek is ontstaan


Na ontvangst van de melding sturen we u instructies hoe het verder gaat. Over het algemeen bevat deze instructie uitleg over de manier waarop het product opgestuurd dient te worden, of wanneer er iemand langs komt om het product op te halen of te onderzoeken.

LET OP: Bij opsturen dient u altijd een kopie van de pakbon mee te sturen, bij bezoek aan huis, dient u de originele pakbon te kunnen tonen.

Producten terugsturen voor consumenten (= particulier)

De Consument  kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument , binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is.  Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom.  In dit geval dient  het product in de staat waarin de Consument het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Michiels, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Indien de Consument van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Michiels binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling .

Michiels is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies  die bij terugzending van het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel 80, §4, 2° W.H.P.C. kan de Consument geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Klant kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van Michiels worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

Uitzonderingen, die niet teruggestuurd, geannuleerd of herroepen kunnen worden.

De bestelling van de volgende (soort) producten kunnen niet herroepen of geannuleerd worden:

 • producten die beschadigd zijn
 • producten die zich niet meer in de originele verpakking bevinden
 • producten  voor verkoop ongeschikt geworden zijn
 • producten van persoonlijke aard die in aanraking zijn geweest met huid of haar
 • audio/video/games/softwareproducten waarvan de verzegeling verbroken is
 • producten waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd
 • producten die voor u op maat gemaakt zijn
 • speciaal voor u bestelde producten
 • tijdschriften

Meer informatie

Bovenstaande tekst is een globale samenvatting en zal in de meeste situaties voldoende zijn. Voor meer informatie en alle details kunt u het beste de algemene voorwaarden lezen. De link hiervoor vindt u onderaan de pagina.